Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

  1. Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or make the cosmetic layer editable, create the polygon there and then save the object to either a new table or existing open table.)
  2. Đánh dấu lớp có thể chỉnh sửa trong Layer Control.
  3. Chọn icon Polygon từ thanh công cụ:

Với phiên bản 32 bit:

Với phiên bản 64 bit:

4. Vẽ polygon bằng cách click chuột trái, kéo và click chuột trái mỗi lần chuyển hướng, click đôi chuột để kết thúc vẽ. Lưu lại bảng.

Bình luận bằng Facebook Comments