Thêm trường tăng tự động QGIS

Có một công cụ đặc biệt gọi là Auto Incremental Field. Thuật toán này thêm trường số nguyên mới vào lớp vectơ, với giá trị tuần tự cho mỗi tính năng. Đây là một công cụ rất hữu ích khi chúng ta cần đưa ra một giá trị duy nhất cho mỗi hàng trên một bảng.

Ví dụ: có một shapefile chứa các điểm như sau

Để tạo trường tăng tự động, thực hiện theo các bước sau:

  1. Click đúp vào Add auto incremental field từ hộp công cụ Vector Table.
  2. Chọn lớp từ Input layer
  3. Chỉ định field name. Giá trị mặc định là AUTO nhưng có thể thay đổi nó thành bất cứ thứ gì bạn thích
  4. Chỉ định các giá trị bắt đầu. Nếu bạn không chỉ định, nó sẽ bắt đầu từ 0.
  5. Bấm Run để bắt đầu quá trình

Kết quả:

Có thể thấy, bây giờ có một trường có tên Incremental_Field chứa các số bắt đầu từ 1000.

Kết luận:
Công cụ Auto Incremental Fields trong QGIS là một công cụ hữu ích bạn cần biết. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần công cụ này.

Bình luận bằng Facebook Comments