Thêm nhãn

  Nhãn có thể được thêm vào thông qua cửa sổ ‘Explorer’ (hộp thoại trước gọi là ‘Layer Control’) bằng cách click vào nút lệnh ‘Automatic Label’.

  Để thay đổi trường (field) được dùng để đánh nhãn tự động, thực hiện các bước sau:

  1. Click chuột phải vào lớp bản đồ Layer Control > Layer Properties > Label Display
  2. Chọn ‘Label With’ từ danh sách
  3. Click OK
  Bình luận bằng Facebook Comments