Trang chủ MapBasic căn bản Tạo đa giác (polyline) từ các điểm (point)

Tạo đa giác (polyline) từ các điểm (point)

- Quảng cáo -

Tạo đa giác (polyline) từ một loạt các điểm (point) bằng MapBasic bằng cách dùng lệnh MapBasic sau:

Create Pline
        [ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
        [ Multiple num_sections ]
        num_points ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ … ]
        [ Pen… ]
        [ Smooth ] [ Priority n ] [ Name framename ]

Trong đó:

window_id: định danh cửa sổ.
var_name: tên của biến đối tượng sẽ được tạo.
num_points: số node của đa giác (polyline).
num_sections: số section của đa giác (polyline).
Mỗi cặp x, y là node của đa giác (polyline).
Mệnh đề Pen chỉ định kiểu đường (line).
n: số nguyên chỉ định giá trị Z-Order của các đối tượng (frames) trong cửa sổ Layout.
framename: là chuỗi đại diện cho tên của mục này trong cửa sổ Layout.

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
430Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...