Trang chủ MapBasic căn bản Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

- Quảng cáo -

Hướng dẫn sau sẽ chuyển bảng tọa độ thành bảng các đường (line).
Bảng phải bao gồm tọa độ bắt đầu và kết thúc của đường (line).
Ví dụ, tạo cột có các giá trị x/y (longitude/latitude) thể hiện đểm bắt đầu và kết thúc như sau:

Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo rằng bảng trong đó các đường (line) sẽ được lưu trữ thể hiện ở dạng bản đồ. Để làm cho bảng thể hiện bản đồ, hãy check chọn ” Table Is Mappable” của bảng được chọn (Table>Table>Modify Structure: Table Is Mappable)
Để thực hiện lệnh chuyển đổi các điểm thành các đường (line) hoặc tạo các đường (line) cho bảng, mở cửa sổ MapBasic (Home > Tool windows > MapBasic), nhập lệnh sau và nhớ thay thế tên bảng thực tế cho “point_table_name”.
Chọn, tô sáng toàn bộ dòng và nhấn enter:

update point_table_name set obj = createline(Start_X, Start_Y,End_X,End_Y)

Start_X, Start_Y, End_X và End_Y đại diện cho các cột trong point_table có tọa độ bắt đầu và kết thúc cho mỗi đường (line).

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Nếu “Layout Window” đã được mở trong phiên làm việc này của MapInfo, khởi động lại MapInfo và thực hiện lênh ở trên trước khi mở “Layout Window” khác.
Nếu các bảng đang được sử dụng khác projection, các đối tượng đường (line) có thể không được tạo đúng.

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
435Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...