Trang chủ MapBasic căn bản Tạo Bảng mới và tạo Points bằng cách dùng cửa sổ MapBasic

Tạo Bảng mới và tạo Points bằng cách dùng cửa sổ MapBasic

- Quảng cáo -

Thực hiện các bước sau:

  1. Với MapInfo Pro 64 bit Select > Home Tool Window > MapBasic
  2. Click bên trong cửa sổ MapBasic và nhập như sau:

‘Dòng lệnh sẽ tạo bảng mới có cấu trúc: 1 field character và 2 field float
create table bob (MattID char(30), x Float, y Float) file “c:\bob.tab” type native

‘Dòng lệnh sẽ tạo bản đồ (Map window) cho bảng vừa tạo ở trên
Create Map For bob

‘2 dòng lệnh sau sẽ thêm 2 record với 2 đối tượng Point vào bảng
insert into bob (MattID, obj) values (“Kevin” , createpoint (-73.4598, 42.32498))
insert into bob (MattID, obj) values (“Greg” , createpoint (-74.569, 48.235))

‘Sau khi thêm record và tạo đối tượng trong bảng, lệnh sau sẽ cập nhật field x,y với thông tin tọa độ (coordinates information)
Update bob Set x = centroidx(obj), y = CentroidY(Obj)
Browse * From bob

‘Lệnh sau sẽ xem toàn bộ bản đồ của các điểm vừa tạo và cập nhật ở trên
Map From bob
Set Map Zoom Entire

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...