Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo

I. TẢI VỀ: Vào link Tool tải ảnh vệ tinh, Mapinfo ===> MBTiles hoặc ở đây để tải về.
Giải nén tập tin tải về được 1 thư mục:

Chạy tool PXTmap.MBX trong Mapinfo (từ phiên bản 11.0 trở lên):

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Cần phải chuyển đổi Projection của bản đồ trên Mapinfo tương thích với Projection của Google, Bing, Yahoo, OpenStreetMap, ArcGIS,… (như: VN2000 hội nhập, WGS84 (World Geodetic System 1984),…) trước khi thực hiện việc tải ảnh vệ tinh về Mapinfo.

Bước 1: Chọn 1 đối tượng bản đồ để làm mốc định vị trên bản đồ vệ tinh

Buớc 2: Chọn PXTmap > Tai anh ve tinh ve Mapinfo

Bước 3: Chọn “Có” ở hộp thoại sau để tiếp tục:

Xem hướng dẫn: Chọn “TỆP” để xem hướng dẫn sử dụng:

Bước 4: Dùng nút phải chuột để rê bản đồ, Alt + nút trái chuột để chọn vùng bản đồ muốn tải về Mapinfo,…:

Bước 5: Sau khi đánh dấu vùng hình ảnh muốn tải về, chọn “Tải ảnh về Mapinfo” hoặc “Ghi lại *.MBTiles”, sau đó nhập tên tập tin cần ghi lại rồi chọn “Save” như hình sau (với tùy chọn “Tải ảnh về Mapinfo”):

Bước 6: Xong & kết quả như hình dưới:

Chỉnh sửa tên thư mục trong tool: Mở tập tin PXTmap.str và chỉnh sửa như hình dưới đây:

Xem thêm hướng dẫn sử dụng và các phiên bản nâng cấp của tool:

Bình luận bằng Facebook Comments
Biên tập bản đồ