Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (Bản PRO – 2020) – Phần 2

Tải ảnh vệ tinh bao nhiều đối tượng bản đồ được chọn từ Mapinfo.

  • Chạy từ Mapinfo 11 trở lên.
  • Cần chuyển hệ quy chiếu tương thích & phù hợp trước khi tải ảnh về.
Bình luận bằng Facebook Comments
Biên tập bản đồ