Trang chủ Từ khóa Workspace

workspace

TOOL PXTmap.com

Lấy thư mục của workspace trong MapBasic

Nếu Bạn mở workspaces từ hộp thoại File > Open thì có thể dùng lệnh GetCurrentPath$ để lấy đường dẫn của workspace,...

BÀI VIẾT MỚI