Trang chủ Từ khóa Thư mục

thư mục

TOOL PXTmap.com

Lấy danh sách thư mục & thư mục con bằng Mapbasic và Windows API

Hàm GetFileList mà bạn có thể sao chép vào Project của MapBasic (lưu ý: cần sao chép các phần: delarations, type, defines…)

BÀI VIẾT MỚI