Trang chủ Từ khóa Table

table

TOOL PXTmap.com

Tạo Bảng mới và tạo Points bằng cách dùng cửa sổ MapBasic

Thực hiện các bước sau: Với MapInfo Pro 64 bit Select > Home Tool Window > MapBasicClick bên...

BÀI VIẾT MỚI