Trang chủ Từ khóa Sử dụng

Sử dụng

TOOL PXTmap.com

Workspace không tìm thấy tập tin bảng (table)

Vấn đề: Lúc mở workspace trong MapInfo Professional, bảng (table) không tìm thấy và xuất hiện hộp thoại như dưới đây.

BÀI VIẾT MỚI