Trang chủ Từ khóa QGIS

QGIS

TOOL PXTmap.com

Bài 14: Viết kịch bản xử lý

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến cách chạy các công cụ Processing cũng như cách xâu chuỗi các...

Bài 13: Tạo các hàm để tải các lớp GeoPackage

Hiện tại chúng ta đã từng sử dụng GeoPackages. Ví dụ: trong Tải một lớp vectơ, chúng tôi đã giới thiệu cách...

Bài 12: Sử dụng biểu thức để tính giá trị

Trong các bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến cách tạo các lớp vectơ, cách thêm các trường vào bảng...

Bài 11: Quản lý các lớp dự án (đổi tên và loại bỏ)

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thêm các lớp từ các tệp cũng như tạo các lớp...

Bài 10: Công cụ chuỗi xử lý (Chaining Processing)

Trong Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing), chúng ta đã khám phá những điều cơ bản của việc chạy các...

Bài 9: Tạo và chỉnh sửa một lớp Vectơ

Trong các bài viết trước, chúng ta đã tạo các lớp bằng cách tải các bộ dữ liệu hiện có vào dự...

Bài 8: Kết xuất layout

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất layout sang PDF. Mã code này có thể dễ dàng được điều chỉnh để...

Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing)

Sau khi đã quen với các kiến ​​thức cơ bản về Vectơ và Raster, hãy cùng đến với một chủ đề nâng...

BÀI VIẾT MỚI