Trang chủ Từ khóa Pplygon

pplygon

TOOL PXTmap.com

Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

BÀI VIẾT MỚI