Trang chủ Từ khóa Point

point

TOOL PXTmap.com

Tạo Point với MapBasic – Bài 1

Loạt bài viết về lập trình MapBasic với Point từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các bài sau:

Tính khoảng cách giữa hai điểm bằng lệnh MapBasic

Trong MapInfo Pro, Bạn có thể chạy query hoặc vào cửa sổ MapBasic và chạy lệnh Distance với x1, y1, x2, y2...

Di chuyển point trên bản đồ với MapBasic

Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng lệnh trong cửa sổ MapBasic:Update tableName set obj = CreatePoint(X_field,Y_field)

Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

Hướng dẫn sau sẽ chuyển bảng tọa độ thành bảng các đường (line).Bảng phải bao gồm tọa độ bắt đầu và kết...

Tạo Bảng mới và tạo Points bằng cách dùng cửa sổ MapBasic

Thực hiện các bước sau: Với MapInfo Pro 64 bit Select > Home Tool Window > MapBasicClick bên...

BÀI VIẾT MỚI