Trang chủ Từ khóa Object

object

TOOL PXTmap.com

Chọn tất cả bản ghi không có đối tượng

Ví dụ Bạn có một bảng điểm (Point) và bạn muốn xác định bất kỳ bản ghi nào không có đối tượng....

BÀI VIẾT MỚI