Trang chủ Từ khóa Nhãn

nhãn

TOOL PXTmap.com

Đánh nhãn với biểu thức bằng hàm Format

Khi đánh nhãn bằng một biểu thức trên trường số nguyên (integer), dấu phẩy sẽ biến mất khỏi dữ liệu số. Làm...

Tạo nhãn có điều kiện

Nhãn có điều kiện là gì? Nhãn có điều kiện là cách hiển thị nhãn dựa trên các giá trị nhất định...

Hiển thị nhãn ở các mức zoom

Sử dụng tab Labeling Rules để bật/tắt nhãn ở các mức Zoom khác nhau. Tab Labeling Rules cung...

Thêm nhãn

Nhãn có thể được thêm vào thông qua cửa sổ 'Explorer' (hộp thoại trước gọi là 'Layer Control') bằng cách click vào nút lệnh...

Cơ bản về nhãn

MapInfo Professional đáp ứng đầy đủ giải pháp về việc đánh nhãn. Có 2 cách nhanh nhất để đánh nhãn là: Automatic labels Label...

BÀI VIẾT MỚI