Trang chủ Từ khóa Mbx

mbx

TOOL PXTmap.com

Các định dạng tệp MapBasic: MB, MBX, MBO và MBP

Nếu bạn đã xem tệp văn bản MapBasic (*.MB), bạn sẽ thấy mã có định dạng có thể được tạo bởi nhiều...

Cách biên dịch tệp .MBX thay vì tệp .MBO trong MapBasic

Mở tệp * .mb trong MapBasic, kiểm tra xem các dòng 'Declare Sub main' và 'Sub main' có được bao gồm ở...

BÀI VIẾT MỚI