Trang chủ Từ khóa Distance

distance

TOOL PXTmap.com

Tính khoảng cách giữa hai điểm bằng lệnh MapBasic

Trong MapInfo Pro, Bạn có thể chạy query hoặc vào cửa sổ MapBasic và chạy lệnh Distance với x1, y1, x2, y2...

BÀI VIẾT MỚI