Trang chủ Từ khóa Directory

Từ khóa: directory

Lấy danh sách thư mục & thư mục con bằng Mapbasic...

Hàm GetFileList mà bạn có thể sao chép vào Project của MapBasic (lưu ý: cần sao chép các phần: delarations, type, defines…)

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon