Trang chủ Từ khóa Biên tập

biên tập

TOOL PXTmap.com

Tạo nhãn có điều kiện

Nhãn có điều kiện là gì? Nhãn có điều kiện là cách hiển thị nhãn dựa trên các giá trị nhất định...

Hiển thị nhãn ở các mức zoom

Sử dụng tab Labeling Rules để bật/tắt nhãn ở các mức Zoom khác nhau. Tab Labeling Rules cung...

Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...

BÀI VIẾT MỚI