Trang chủ QGIS Cài đặt - Sử dụng Sửa đổi nhãn với QGIS 3

Sửa đổi nhãn với QGIS 3

- Quảng cáo -

Nếu bạn đã sử dụng các phiên bản trước của QGIS, bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết các biểu tượng trên tính năng abc labelling đều bị mờ đi. Trong các phiên bản trước đó, một số bước phải được thực hiện để cho phép một lớp truy cập các tính năng abc labelling như di chuyển, xoay và ẩn. Chẳng hạn, các trường phải được thêm vào bảng thuộc tính lớp cho các tọa độ x và y để tính năng di chuyển hoạt động. Tương tự, một trường xoay là cần thiết cho chức năng xoay. Để ẩn nhãn yêu cầu một lĩnh vực khác. Một lần nữa các trường này cũng phải ở định dạng chính xác. Khi đã tạo các trường này một cách chính xác, có thêm một số bước cần thiết để làm cho chức năng ghi nhãn hoạt động. Mỗi trường phải được kết nối với chức năng thuộc tính nhãn và cuối cùng, nếu bật tính năng chỉnh sửa, các tính năng khác nhau của ứng dụng abc labelling sẽ được kích hoạt. Do khối lượng công việc liên quan, để làm cho các tính năng này hoạt động cho từng lớp riêng lẻ, chức năng này chủ yếu được sử dụng để biên tập, đặt, di chuyển, xoay và ẩn các lớp mà các tính năng tiêu chuẩn không đủ. Nếu trước đây bạn đã sử dụng phần mềm như MapInfo Pro, bạn sẽ ngạc nhiên khi thao tác nhãn yêu cầu rất nhiều tùy chọn bổ sung. Trong MapInfo, bạn có thể nhấp vào nhãn và di chuyển hoặc xoay nhãn mà không cần bất kỳ bước nào được đề cập trước đó. Khi nhãn được di chuyển theo cách này trong MapInfo, nhãn được gọi là được cá nhân hóa.

Với sự ra đời của QGIS 3, chức năng ghi nhãn, trước đây chỉ có trong phần mềm độc quyền, giờ đã có sẵn.

Ở đây, tôi đã mở một dự án trong QGIS 3 chứa các lớp từ bộ dữ liệu Alaska có sẵn để tải xuống với các phiên bản mới nhất của QGIS. Như bạn có thể thấy tôi đã di chuyển Label Toolbar sang phần bản đồ trong dịp này vì mục đích rõ ràng. Thông thường nó sẽ được định vị trên menu trên cùng.

Trong ảnh chụp màn hình này của Label Toolbar, chỉ một trong số các biểu tượng hiện được bật. Trong các phiên bản trước của QGIS, như đã thảo luận trước đây, hầu hết các biểu tượng này sẽ bị mờ đi mà không có nhiều việc phải làm thêm. Tuy nhiên, nếu bây giờ chúng ta nhấp vào lớp khu vực trong bảng điều khiển Layers, tất cả các biểu tượng sẽ được bật như hiển thị trong ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Nhấp vào biểu tượng abc sẽ hiển thị bảng đối thoại Layer Styling. Vì chúng tôi đã chọn một lớp có bật nhãn, chúng tôi có sẵn một số tùy chọn.

Nếu chuyển sang lớp khác, chẳng hạn như airports, sẽ không còn bật bất kỳ tính năng nào như trong ảnh chụp màn hình tiếp theo. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn các airports từ phần thả xuống của bảng đối thoại Layer Styling hoặc bằng cách chuyển từ các vùng sang lớp airports trong bảng điều khiển Layers.

Để tạo nhãn trên một lớp trước tiên, bạn cần chọn Show labels for this layer từ danh sách thả xuống như trong ảnh chụp màn hình tiếp theo. Sau đó chọn một thuộc tính từ bảng thuộc tính lớp lớp để gắn nhãn cho bản đồ.

Trên Label Toolbar có 6 nút lệnh để sửa đổi nhãn. Bắt đầu từ bên trái là chức năng Highlight Pinned Labels sẽ hiển thị các nhãn đã được sửa đổi theo một cách nào đó. Con trỏ xuất hiện dưới dạng chữ thập trên bản đồ khi Label Toolbar được kích hoạt.

Tương tự, chức năng Pin/Unpin Labels sẽ cho phép các nhãn được sửa đổi cũng như được hoàn nguyên về trạng thái trước đó.

Nếu muốn ẩn nhãn trước tiên, hãy nhấp vào chức năng Show/Hide Labels như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Đặt con trỏ lên nhãn như trong ảnh chụp màn hình tiếp theo. Con trỏ được biểu thị bằng một chữ thập.

Nhấn phím Shift cùng với một lần nhấp chuột sẽ ẩn nhãn như thể hiện trong ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Để ẩn một số lớp theo quy trình trên nhưng tạo một hình chữ nhật xung quanh các nhãn bạn muốn ẩn. Tương tự, để hiển thị nhãn, nhấp hoặc tạo hình chữ nhật xung quanh khu vực ẩn nhãn.
Biểu tượng Move Label và Diagram cho phép các nhãn được di chuyển khi cần thiết. Trong ảnh chụp màn hình tiếp theo, tôi đã nhấp vào nhãn Northwest Arctic và di chuyển nó sang bên trái.

Khi ở vị trí mong muốn, buông nút chuột sẽ đặt nhãn ở vị trí mới.

Kích hoạt Rotate Label và nhấp và giữ chuột trong khi xoay theo ý muốn sẽ định vị lại nhãn.

Ở đây chúng tôi đã nhấp vào nhãn và xoay nó 24 độ.

Khi nhả chuột, nhãn sẽ giữ nguyên vị trí mới như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Tùy chọn Change nhãn cho phép bạn sửa đổi giao diện của từng nhãn riêng lẻ. Nhấp vào nhãn và hộp thoại Label Properties sẽ xuất hiện như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Như bạn có thể thấy có rất nhiều tùy chọn để cá nhân hóa các nhãn cụ thể với hộp thoại này. Tùy chọn này cho phép nhãn có nhiều thay đổi đồng thời thay vì sử dụng các tùy chọn riêng lẻ để di chuyển, xoay hoặc ẩn.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, các cải tiến cho các chức năng ghi nhãn trong QGIS 3 làm cho việc sửa đổi nhãn trở thành một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều so với các phiên bản trước đó của QGIS.

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài 14: Viết kịch bản xử lý

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến cách chạy các công cụ Processing cũng như cách xâu chuỗi các...

Bài 13: Tạo các hàm để tải các lớp GeoPackage

Hiện tại chúng ta đã từng sử dụng GeoPackages. Ví dụ: trong Tải một lớp vectơ, chúng tôi đã giới thiệu cách...

Bài 12: Sử dụng biểu thức để tính giá trị

Trong các bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến cách tạo các lớp vectơ, cách thêm các trường vào bảng...

Bài 11: Quản lý các lớp dự án (đổi tên và loại bỏ)

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thêm các lớp từ các tệp cũng như tạo các lớp...

Bài 10: Công cụ chuỗi xử lý (Chaining Processing)

Trong Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing), chúng ta đã khám phá những điều cơ bản của việc chạy các...