PXTsoft Clip Region – Tool Mapinfo cắt bản đồ theo mọi hình dạng

PXTsoft Clip Region – Tool Mapinfo cắt bản đồ theo mọi hình dạng

Bình luận bằng Facebook Comments
Biên tập bản đồ