Truy vấn các đối tượng giao nhau giữa hai bảng

Để chọn các đối tượng từ Table B có giao nhau (intersect) với các đối tượng từ Table A, dùng hộp thoại ‘SQL Select’...

Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ...

Mở hộp thoại SQL Select. MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select Tại phần chọn cột của hộp...

TOOL PXT

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon