Đánh nhãn với biểu thức bằng hàm Format

Khi đánh nhãn bằng một biểu thức trên trường số nguyên (integer), dấu phẩy sẽ biến mất khỏi dữ liệu số. Làm...

Tạo nhãn có điều kiện

Nhãn có điều kiện là gì? Nhãn có điều kiện là cách hiển thị nhãn dựa trên các giá trị nhất định...

Hiển thị nhãn ở các mức zoom

Sử dụng tab Labeling Rules để bật/tắt nhãn ở các mức Zoom khác nhau. Tab Labeling Rules cung...

Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

Tạo Clip Region

Clip Region cho phép chọn một hoặc nhều đối tượng và sau đó hiển thị các đối tượng đó và các đối...

Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...

Cách dùng hàm Erase Outside

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử...

Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

Hướng dẫn sau sẽ chuyển bảng tọa độ thành bảng các đường (line).Bảng phải bao gồm tọa độ bắt đầu và kết...

Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ...

Mở hộp thoại SQL Select. MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select Tại phần chọn cột của hộp...

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon