Between!

Khả năng của SQL Select trong MapInfo Pro bao gồm một toán tử rất tiện dụng để chọn các bản ghi giữa...

Tạo Clip Region

Clip Region cho phép chọn một hoặc nhều đối tượng và sau đó hiển thị các đối tượng đó và các đối...
video

Dùng hàm Update Column

MapInfo Pro™ cho phép cập nhật trường được chỉ định trong bảng có thể chỉnh sửa hoặc truy vấn bằng chuỗi dữ...

Gán giá trị cột bằng cách dùng biến tên bảng trong MapBasic

Tên bảng và tên cột lưu trong biến kiểu String. dim tmpname as stringtmpname = SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME) dim tmp_pin as...

Cách mở tệp CSV trên Mapinfo

Mapinfo hỗ trợ các loại dữ liệu khác nhau bao gồm CSV. CSV là một tệp được phân tách (dấu phẩy, tab...

Xóa và thay thế ký tự khỏi trường kiểu chuỗi

Để xóa ký tự từ trường kiểu chuỗi trong MapInfo Pro, sử dụng tool Search and Replace. Để nạp...

Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

Thay đổi đơn vị đo trong MapInfo Pro

Dưới đây là các tên Đơn vị được sử dụng bởi MapInfo Pro và các ký hiệu:

Tính SUM của các cột có thuộc tính time

Việc tính SUM của cột có thuộc tính time trong MapInfo Pro có thể thực hiện thông qua cửa sổ MapBasic hoặc...

Chuyển đổi đối tượng văn bản thành nhãn trong Mapinfo

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN NÀY THỰC HIỆN TRÊN MAPINFO PHIÊN BẢN 64 bit, PHIÊN BẢN 32 bit THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ.

TOOL PXT

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon