Tính chiều dài Line trên MapInfo bằng SQL Query

Trong ví dụ sau, có một lớp đường viền với nhiều line/polyline. Tôi sẽ trình bày cách tính độ dài của mỗi...

Cách cắt lớp với đa giác trên Mapinfo với Discover

Có một số lý do tại sao chúng ta cần cắt một bảng MapInfo: Tập dữ liệu lớn mất...

MI di chuyển Snaps Nodes

Giới thiệuMapInfo có một tùy chọn để di chuyển hoặc định hình lại các đối tượng khác được chụp vào đối tượng...

MI Pack Table

Giới thiệuKhi các đối tượng đã bị xóa khỏi bảng MapInfo, các mục trống sẽ được lưu trong bảng (cho mục đích...

Tính tổng chiều dài của nhiều đoạn line trong MapInfo Pro

Tính toán này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng SQL Select: Với MapInfo Pro 64-bit...

Tạo bản đồ chuyên đề (Thematic Map) trong Mapinfo

Bài viết sẽ hướng dẫn cách thêm màu sắc và chủ đề theo chủ đề trong thông tin bản đồ như hình...

Sử dụng truy vấn SQL trong Mapinfo

Để sử dụng nó, hãy mở mapinfo và mở tab menu Query > SQL Select và sẽ bật ra một cửa sổ...

Tìm điểm trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là “MyRegion”, đường và một điểm có tên là “Sites”.

Tìm điểm KHÔNG trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là "Regions", đường và một điểm có tên là "Points". Bạn...

Thay đổi đơn vị đo trong MapInfo Pro

Dưới đây là các tên Đơn vị được sử dụng bởi MapInfo Pro và các ký hiệu:

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon