Trang chủ Lập trình MapBasic bằng ví dụ Lập trình MapBasic bằng ví dụ

Lập trình MapBasic bằng ví dụ

- Quảng cáo -

Loạt bài viết được dịch và biên tập lại gồm 10 chương với 60 chủ đề, nhóm PXTmap.com (thuộc PXTsoft.com) sẽ giới thiệu lần lượt các chủ đề trong thời gian tới.
Nội dung các chủ đề về “Lập trình MapBasic bằng ví dụ” bao gồm:

Chủ đề 1: Cấu trúc 1 chương trình MapBasic đơn giản
Chủ đề 2: Cấu trúc chương trình MapBasic nhiều module
Chủ đề 3: Phạm vi của các biến
Chủ đề 4: Thiết lập môi trường cơ bản cho chương trình
Chủ đề 5: Tạo menu
Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có
Chủ đề 7: Menu ngữ cảnh
Chủ đề 8: Lập trình với hộp thoại tiêu chuẩn
Chủ đề 9: Lập trình với hộp thoại người dùng
Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ
Chủ đề 11: Tạo danh sách
Chủ đề 12: Tạo cửa sổ biểu đồ
Chủ đề 13: Tạo cửa sổ báo cáo
Chủ đề 14: Truy cập cửa sổ Thống kê
Chủ đề 15: Địa chỉ cửa sổ “Messages”
Chủ đề 16: Truy cập cửa sổ “Information”
Chủ đề 17: Địa chỉ cửa sổ “Legend”
Chủ đề 18: Truy cập cửa sổ “MapBasic”
Chủ đề 19: Thêm một nút lệnh vào Standard Panel
Chủ đề 20: Tạo bảng Dashboard mới
Chủ đề 21: Sử dụng nút chuyển đổi
Chủ đề 22: Sử dụng nút lệnh công cụ
Chủ đề 23: Sử dụng thủ tục ToolHandler
Chủ đề 24: Sử dụng các hàm Win32 API
Chủ đề 25: Tạo bảng theo cấu trúc đã cho
Chủ đề 26: Thay đổi cấu trúc bảng
Chủ đề 27: Lập trình lấy thông tin bảng
Chủ đề 28: Liệt kê tuần tự các bản ghi trong bảng
Chủ đề 29: Chọn lựa, xử lý các bản ghi
Chủ đề 30: Lập trình tìm kiếm
Chủ đề 31: Lập trình với Geocoding
Chủ đề 32: Lập trình chỉnh sửa bảng
Chủ đề 33: Lập trình với metadata
Chủ đề 34: Lập trình với Layers
Chủ đề 35: Lập trình với Thematic layers
Chủ đề 36: Lập trình với Signatures
Chủ đề 37: Lập trình tạo đối tượng bản đồ (Object)
Chủ đề 38: Lập trình chỉnh sửa đối tượng bản đồ (Object)
Chủ đề 39: Lập trình trích xuất thông tin của các đối tượng
Chủ đề 40: Quản lý kiểu đối tượng
Chủ đề 41: ​​Lấy thông tin bản đồ
Chủ đề 42: Thay đổi hình ảnh trong cửa sổ bản đồ
Chủ đề 43: Lập trình xử lý bản đồ trong cửa sổ
Chủ đề 44: Lập trình xử lý một lớp bản đồ riêng lẻ
Chủ đề 45: Thay đổi cách trình bày của một lớp
Chủ đề 46: Thay đổi, đăng ký một lớp
Chủ đề 47: Lập trình tru cập tệp
Chủ đề 48: Làm việc với các tệp truy cập tuần tự
Chủ đề 49: Làm việc với các tệp truy cập ngẫu nhiên
Chủ đề 50: Làm việc với các tệp trong chế độ truy cập nhị phân
Chủ đề 51: Hoạt động với các tập tin và thư mục
Chủ đề 52: Hình thành sự cân bằng của các lãnh thổ
Chủ đề 53: Quản lý các lớp raster
Chủ đề 54: Tự động load các bảng raster
Chủ đề 55: Lập trình MapInfo OLE
Chủ đề 56: Lập trình ứng dụng với bản đồ tích hợp
Chủ đề 57: Lập trình MapBasic trong các ứng dụng bản đồ tích hợp
Chủ đề 58: Tạo báo cáo bao gồm các bản đồ
Chủ đề 59: Lập trình .NET với MapBasic
Chủ đề 60: Ví dụ về lập trình ứng dụng với Layout

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cửa sổ bản đồ và thực hiện một số thao tác với nó. Các...

Chủ đề 8: Lập trình với hộp thoại tiêu chuẩn

Hộp thoại có mặt trong hầu hết các chương trình. Cung cấp cho người dùng: Tùy chỉnh quá trình...

Chủ đề 7: Menu ngữ cảnh

Menu ngữ cảnh là một phương tiện thuận tiện của giao diện người dùng, tăng tốc đáng kể công việc với ứng...

Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có

Chỉnh sửa menu: Thêm hoặc xóa menu tùy chỉnh dưới dạng một mục trong menu hiện có; Thêm hoặc...

Chủ đề 5: Tạo menu

Chương 2: Xây dựng giao diện Để người sử dụng có thể sử dụng chương trình, cần tạo ra...