Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

TOOL PXTmap.com

Thêm nhãn

Nhãn có thể được thêm vào thông qua cửa sổ 'Explorer' (hộp thoại trước gọi là 'Layer Control') bằng cách click vào nút lệnh...

Cơ bản về nhãn

MapInfo Professional đáp ứng đầy đủ giải pháp về việc đánh nhãn. Có 2 cách nhanh nhất để đánh nhãn là: Automatic labels Label...

Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ liệu

Mở hộp thoại SQL Select. MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select Tại phần chọn cột của hộp...

Code tạo Point

Với ứng dụng này, bạn có thể import tập tin txt và tạo point chỉ trong 1 nốt nhạc. Include "MAPBASIC.DEF" Include "ICONS.DEF" Include "MENU.DEF" Declare Sub Main Declare...

BÀI VIẾT MỚI