Trang chủ Update Column Mid: Hàm xử lý chuỗi để phân tích dữ liệu

Mid: Hàm xử lý chuỗi để phân tích dữ liệu

- Quảng cáo -

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu, Bạn cần tạo một biểu thức để chọn thông tin từ một cột để cập nhật một cột khác.

Cần cập nhật cột “Unit” với dữ liệu ở bên phải của từ “UNIT” trong cột “address”. Bảng này có nhiều tên đường có độ dài từ và các chữ số (cả chữ, số và chữ số). Có thể dùng hàm Mid như sau:

Mid$(address, Instr(1,address,” UNIT”)+1,999)

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu

Select Table > Update Column > Column để cập nhật cột “UNIT”.
Nhấp vào nút lệnh assist và sao chép, dán biểu thức sau vào trường value:

Mid$(address, Instr(1,address,” UNIT”)+1,999)

Kết quả sẽ lấy từ “UNIT” và mọi thứ ở bên phải chuỗi đó.

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu

Để chỉ lấy phần địa chỉ trước khi UNIT sử dụng câu lệnh cập nhật này:

Left$(Mid$(address, Instr(1,address,” unit”)+1,999), Instr(1,Mid$(address, Instr(1,address,” unit”)+1,999),” UNIT”)-1)

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu
Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
435Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

00:07:11

Dùng hàm Update Column

MapInfo Pro™ cho phép cập nhật trường được chỉ định trong bảng có thể chỉnh sửa hoặc truy vấn bằng chuỗi dữ...

Xử lý chuỗi và thao tác văn bản với SQL Select

Trong thực tế, việc thu thập dữ liệu từ các bảng có thể không như mong muốn. Các phần của một chuỗi...

Bắt đầu với hộp thọai SQL Select

Hộp thoại SQL Select là gì ? Hộp thoại Chọn SQL là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để...

Gán giá trị cột bằng cách dùng biến tên bảng trong MapBasic

Tên bảng và tên cột lưu trong biến kiểu String. dim tmpname as stringtmpname = SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME) dim tmp_pin as...