Trang chủ Google Earth Engine GEE - BÀI 1: Lọc và hiển thị dữ liệu

GEE – BÀI 1: Lọc và hiển thị dữ liệu

- Quảng cáo -
 • Chọn Import ở hình dưới:
 • Sau khi thực hiện Import, kết quả như hình sau:
 • Chỉnh sửa như hình:
 • Kết quả sau khi chỉnh sửa:
 • Nhập lệnh (xem hình):

//Tính số ảnh của L8
print(L8.size());

Sau đó click vào Run, kết quả như hình sau:

 • Thực hiện theo thứ tự 1-2-3-4-5-6:
 • Chỉnh như hình:
 • Kết quả sau khi chỉnh sửa:
 • Nhập lệnh sau (xem hình):

//Lọc vùng Region
var Filtered_Region = L8.filterBounds(Region);
//Tính số ảnh của Region
print(Filtered_Region.size());

Sau đó click vào Run, kết quả:

 • Nhập tiếp các lệnh sau (xem hình):

var Filtered_Collection = L8.filterBounds(Region)
.filterMetadata(‘CLOUD_COVER’, ‘less_than’, 1)
.filterDate(‘2017-01-01’, ‘2017-12-31’);

var Median_Image = Filtered_Collection.median();
Map.addLayer(Median_Image);

Sau đó click vào Run, kết quả như hình dưới:

 • Chọn như hình sau:
 • Thực hiện các bước 1-2-3-4-5:
Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN