Trang chủ MapBasic căn bản Gán giá trị cột bằng cách dùng biến tên bảng trong MapBasic

Gán giá trị cột bằng cách dùng biến tên bảng trong MapBasic

- Quảng cáo -

Tên bảng và tên cột lưu trong biến kiểu String.

dim tmpname as string
tmpname = SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME)
dim tmp_pin as alias
Dim Pin_Field as string
pin_Field = “.ColumnName
tmp_pin = tmpname+pin_Field
dim strValue as string
strValue =tmp_pin
note strvalue

Trong ví dụ sau: tên bảng lưu trong biến kiểu String, tên cột được code cứng (hard-coded). Đoạn code sau sẽ gây lỗi:

dim strTableName as string
dim strValue as string
strTableName = “USA”
strValue= strTableName.state

Sẽ có thông báo lỗi: Unrecognized Command: …
Giải pháp: MapBasic biên dịch “.” và cố gắng tìm chuỗi .state thay cho mong muốn: USA.state. Để MapBasic lấy giá trị mong muốn đó,
aliases được sử dụng như ví dụ dưới đây:
dim strTableName as string
dim alsColumn as alias
dim strValue as string
‘assign the table name
strTableName = “USA”
‘Tạo alias
alsColumn = strTableName & “.state”
fetch first from strTableName
‘Lấy giá trị từ alias
strValue = alsColumn
‘Hiển thị giá trị
note strValue

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...