Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

Trước khi cắt
Sau khi cắt
  1. Click vào polygon muốn cắt và click chuột phải trên nó, chọn Edit Object >> Set Target hoặc nhấn CTRL+T.
  2. Click vào polyline và click chuột phải trên nó, chọn Edit Object >> Polyline Split.
  3. Thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Khi hoàn thành, kết quả sẽ có 2 polygon như hình trên.

Bình luận bằng Facebook Comments