Cơ bản về nhãn

  MapInfo Professional đáp ứng đầy đủ giải pháp về việc đánh nhãn. Có 2 cách nhanh nhất để đánh nhãn là:

  1. Automatic labels
  2. Label tool trên Main Toolbar

  1) Automatic Labels

  Đánh nhãn cho lớp bản đồ được bật/tắt bằng cách click chuột vàonhư hình sau:

  Các thuộc tính hiện như hình sau, Bạn thay đổi các tùy chọn trong tab ‘Label Display’ và ‘Labeling Rules’

  2) The Label tool

  Nhãn có thể được gán các thuộc tính bằng cách dùng nút lệnh Label trên Main toolbar:

  Sau khi nhãn xuất hiện, Bạn có thể di chuyển vị trí, sửa hoặc xóa nhãn.

  Bình luận bằng Facebook Comments