Trang chủ Lập trình MapBasic bằng ví dụ Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

- Quảng cáo -

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cửa sổ bản đồ và thực hiện một số thao tác với nó. Các bảng Lots, Points, OMZ và biến chung idWinMap được xác định trong chương trình.

Code: Tạo cửa sổ bản đồ

sub WinDemoMap
‘Create a new map window from two tables. After creation, the window becomes active. Map From Lots, Points
Position (20.20) Units “mm”
Width 100 Units “mm”
Height 70 Units “mm”
‘Define the window identifier
idWinMap = FrontWindow ()
‘Add the OMZ table to the map window
Add Map Window idWinMap Layer OMZ
‘Refine the position of the window and add a new window title
Set Window idWinMap
Position (30.30) Units “mm”
Title “New map”
‘Change the map display in the window: set the scale to 1: 100000
Set Map Window idWinMap Scale 10 Units “mm” For 1000 Units “m”
‘Open a copy of the idWinMap map window
Run Command WindowInfo (idWinMap, WIN_INFO_CLONEWINDOW)
End Sub

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chủ đề 8: Lập trình với hộp thoại tiêu chuẩn

Hộp thoại có mặt trong hầu hết các chương trình. Cung cấp cho người dùng: Tùy chỉnh quá trình...

Chủ đề 7: Menu ngữ cảnh

Menu ngữ cảnh là một phương tiện thuận tiện của giao diện người dùng, tăng tốc đáng kể công việc với ứng...

Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có

Chỉnh sửa menu: Thêm hoặc xóa menu tùy chỉnh dưới dạng một mục trong menu hiện có; Thêm hoặc...

Chủ đề 5: Tạo menu

Chương 2: Xây dựng giao diện Để người sử dụng có thể sử dụng chương trình, cần tạo ra...

Chủ đề 4: Thiết lập môi trường cơ bản cho chương trình

Hệ tọa độ (coordinate system) trong chương trình được đặt bằng lệnh Set CoordSys. Tất cả các hoạt động với tọa độ...