Trang chủ Lập trình MapBasic bằng ví dụ Chủ đề 1: Cấu trúc 1 chương trình MapBasic đơn giản

Chủ đề 1: Cấu trúc 1 chương trình MapBasic đơn giản

- Quảng cáo -

Chương trình là một chuỗi các lệnh theo ngôn ngữ lập trình, xác định các thủ tục thực hiện một số hành động nhất định nhằm giải quyết một nhiệm vụ/công việc. Chương này sẽ thảo luận về các vấn đề chung của việc xây dựng chương trình MapBasic.

Chủ đề 1: Cấu trúc 1 chương trình MapBasic đơn giản

Chương trình đơn giản nhất trên MapBasic bao gồm một module (tệp có phần mở rộng là MB). Các thủ tục phụ và các hàm chức năng thực hiện giải pháp của vấn đề được ghi vào module. Một điều kiện tiên quyết, một trong những thủ tục phải có tên Main, đó là từ việc thực hiện thủ tục này mà chương trình bắt đầu. Các tập tin tiêu đề có thể được kết nối với các module. Một ví dụ về các tệp như vậy là tệp MapBasic.def. Sau khi biên dịch thành công module chương trình, một tệp chương trình thực thi với phần mở rộng MBX sẽ được tạo ra. Trong hình 1 cho thấy sơ đồ chung của một chương trình module đơn.

Một sơ đồ như trên dùng để xây dựng một chương trình để thực hiện các công việc riêng lẻ, đơn giản hoặc các chương trình nhỏ giải quyết các vấn đề cục bộ.

Code: Chương trình đơn giản Test1.MB
Declare Sub Main
Declare Sub tst1
Sub Main
Call tst1
End Sub

Sub tst1
Print Chr$(12)
Print “Теst chu de 1: Chuong trinh MapBasic don gian”
End Sub

Chương trình trên có một khối mô tả (Declare), bao gồm khai báo các thủ tục (hai thủ tục). Sau đó, bạn có thể biên dịch chương trình (được tệp Test1.MBX) và chạy (thực thi) Test1.MBX trong Mapinfo. Kết quả của chương trình sẽ là dòng văn bản được hiển thị “Test chu de 1: Chuong trinh MapBasic don gian“.

Các bạn có thể xem Clip trong bài viết này và làm theo hoặc xem thứ tự thực hiện các bước ở 2 hình dưới đây.

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cửa sổ bản đồ và thực hiện một số thao tác với nó. Các...

Chủ đề 8: Lập trình với hộp thoại tiêu chuẩn

Hộp thoại có mặt trong hầu hết các chương trình. Cung cấp cho người dùng: Tùy chỉnh quá trình...

Chủ đề 7: Menu ngữ cảnh

Menu ngữ cảnh là một phương tiện thuận tiện của giao diện người dùng, tăng tốc đáng kể công việc với ứng...

Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có

Chỉnh sửa menu: Thêm hoặc xóa menu tùy chỉnh dưới dạng một mục trong menu hiện có; Thêm hoặc...

Chủ đề 5: Tạo menu

Chương 2: Xây dựng giao diện Để người sử dụng có thể sử dụng chương trình, cần tạo ra...