Trang chủ Chưa được phân loại Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

- Quảng cáo -

Bảng có thể bao gồm các đối tượng: text, polygon, line, points,…. và nếu Bạn muốn chọn đối tượng dựa trên loại đối tượng của nó, có thể thực hiện theo các bước sau:

Trong cửa sổ Mapbasic, phần mềm MapBasic hoặc SQL Select, nhập: Select * from <tablename> where Val(Str$(ObjectInfo(Obj,1))) = <OBJ_INFO_TYPE>

Ví dụ: Muốn chọn các đối tượng text từ bảng test.tab, Nhập: Select * from test where Val(Str$(ObjectInfo(Obj,1))) =10

Dưới đây là các hằng số của hàm ObjectInfo() được tham khảo từ MapBasic Help:

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tính diện tích đa giác bằng SQL Select

Dưới đây là hình minh họa, có 3 đa giác trên lớp và mỗi đa giác có tên hoặc nhãn riêng. Cách...

Tìm các record có giá trị trùng lặp trong một cột

Tìm tất cả các bản ghi (record) trùng lặp trong một bảng, cho một cột nhất định và cách hiển thị các...

Chuyển đổi đối tượng văn bản thành nhãn trong Mapinfo

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN NÀY THỰC HIỆN TRÊN MAPINFO PHIÊN BẢN 64 bit, PHIÊN BẢN 32 bit THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ.

Tính chiều dài Line trên MapInfo bằng SQL Query

Trong ví dụ sau, có một lớp đường viền với nhiều line/polyline. Tôi sẽ trình bày cách tính độ dài của mỗi...

Cách cắt lớp với đa giác trên Mapinfo với Discover

Có một số lý do tại sao chúng ta cần cắt một bảng MapInfo: Tập dữ liệu lớn mất...