Trang chủ MapBasic căn bản Chọn cột khi thực hiện SQL Select với toán tử Within hoặc...

Chọn cột khi thực hiện SQL Select với toán tử Within hoặc Intersects

- Quảng cáo -

Khi chạy SQL Select chỉ định <TABLE_NAME>. <COLUMN_NAME>

Ví dụ: Muốn chọn với cột UK_sales và UK_regns thì thực hiện như hình sau:

Trong MapBasic sẽ như sau:
Select UK_sales.TOWN, UK_regns.Stand_Region from UK_sales, UK_regns where UK_sales.Obj Within UK_regns.Obj into Selection

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...