Trang chủ Tool Tool PXT

Tool PXT

TOOL PXTmap.com

00:11:15

PXTsoft Statistical Table Maker – Tool kẻ bảng dữ liệu trong Mapinfo

Phần kết xuất có thể tạo ra trên: Cosmetic LayerTạo lớp mới
00:03:37

PXTsoft Grid Maker – Tool kẻ khung, lưới, tọa độ trong Mapinfo (Phần 2)

Phần kết xuất có thể tạo ra trên: Cosmetic LayerTạo lớp mới
00:05:34

Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (Bản PRO – 2020) – Phần 2

Tải ảnh vệ tinh bao nhiều đối tượng bản đồ được chọn từ Mapinfo. Chạy từ Mapinfo 11 trở...
00:05:43

Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (Bản PRO – 2020)

Chạy từ Mapinfo 11 trở lên.Cần chuyển hệ quy chiếu tương thích & phù hợp trước khi tải ảnh về.
00:10:50
00:07:01

Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (Bản PRO)

Chạy từ Mapinfo 11 trở lên.Cần chuyển hệ quy chiếu tương thích & phù hợp trước khi tải ảnh về.

BÀI VIẾT MỚI