QGIS

TOOL PXTmap.com

Bài 9: Tạo và chỉnh sửa một lớp Vectơ

Trong các bài viết trước, chúng ta đã tạo các lớp bằng cách tải các bộ dữ liệu hiện có vào dự...

Bài 8: Kết xuất layout

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất layout sang PDF. Mã code này có thể dễ dàng được điều chỉnh để...

Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing)

Sau khi đã quen với các kiến ​​thức cơ bản về Vectơ và Raster, hãy cùng đến với một chủ đề nâng...

Bài 6: Thêm lớp Raster

Cho đến nay, chúng ta chỉ xử lý các lớp Vector. Bây giờ xem xét đến vấn đề Raster!

Bài 5: Tạo kiểu lớp vector

Chúng ta đã tải các lớp vectơ, xem xét các thuộc tính của chúng và các tính năng được lọc dựa trên...

Bài 10: Đặt và tải lại nguồn dữ liệu bản đồ cơ sở (Basemap)

Bài 1: Bắt đầu với lập trình Python QGISBài 2: Thêm lớp VectorBài 3: Thêm lớp RasterBài 4: Làm việc với lớp...

Bài 9: Animate GPS Track

Bài 1: Bắt đầu với lập trình Python QGISBài 2: Thêm lớp VectorBài 3: Thêm lớp RasterBài 4: Làm việc với...

Bài 8: Vẽ Polyline và Polygon

Bài 1: Bắt đầu với lập trình Python QGISBài 2: Thêm lớp VectorBài 3: Thêm lớp RasterBài 4: Làm việc với...

BÀI VIẾT MỚI