Trang chủ MapBasic căn bản

MapBasic căn bản

TOOL PXTmap.com

Các định dạng tệp MapBasic: MB, MBX, MBO và MBP

Nếu bạn đã xem tệp văn bản MapBasic (*.MB), bạn sẽ thấy mã có định dạng có thể được tạo bởi nhiều...

Cách biên dịch tệp .MBX thay vì tệp .MBO trong MapBasic

Mở tệp * .mb trong MapBasic, kiểm tra xem các dòng 'Declare Sub main' và 'Sub main' có được bao gồm ở...

Bắt đầu với cửa sổ MapBasic

Với phiên bản 32 bit, chọn Options > Show MapBasic Window.Với phiên bản 64 bit, chọn tab HOME > Tool Windows.

Tạo Point với MapBasic – Bài 1

Loạt bài viết về lập trình MapBasic với Point từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các bài sau:

Tạo chương trình đơn giản với MapBasic

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một ví dụ mã đơn giản bao gồm các lệnh: Print, Note và Loop trong MapBasic....

Tạo đa giác (polyline) từ các điểm (point)

Tạo đa giác (polyline) từ một loạt các điểm (point) bằng MapBasic bằng cách dùng lệnh MapBasic sau: Create...

Tính khoảng cách giữa hai điểm bằng lệnh MapBasic

Trong MapInfo Pro, Bạn có thể chạy query hoặc vào cửa sổ MapBasic và chạy lệnh Distance với x1, y1, x2, y2...

Di chuyển point trên bản đồ với MapBasic

Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng lệnh trong cửa sổ MapBasic:Update tableName set obj = CreatePoint(X_field,Y_field)

BÀI VIẾT MỚI