Trang chủ Lập trình MapBasic bằng ví dụ

Lập trình MapBasic bằng ví dụ

TOOL PXTmap.com

Chủ đề 4: Thiết lập môi trường cơ bản cho chương trình

Hệ tọa độ (coordinate system) trong chương trình được đặt bằng lệnh Set CoordSys. Tất cả các hoạt động với tọa độ...

Chủ đề 3: Phạm vi của các biến

Khi lập trình với chương trình có nhiều module, bạn cần quan tâm đến phạm vi của các biến. Cần phân biệt:

Chủ đề 2: Cấu trúc chương trình MapBasic nhiều module

Các chương trình phức tạp và lớn trên MapBasic có cấu trúc nhiều module. Một chương trình như vậy bao gồm một...

Chủ đề 1: Cấu trúc 1 chương trình MapBasic đơn giản

Chương trình là một chuỗi các lệnh theo ngôn ngữ lập trình, xác định các thủ tục thực hiện một số hành...

Lập trình MapBasic bằng ví dụ

Loạt bài viết được dịch và biên tập lại gồm 10 chương với 60 chủ đề, nhóm PXTmap.com (thuộc PXTsoft.com) sẽ giới...

BÀI VIẾT MỚI