Trang chủ Featured

Featured

TOOL PXTmap.com

00:11:20

Trích lục bản đồ – Nghị định 168. Phiên bản 2.0 – Phần 1: trích lược theo hình râu

Trích lục bản đồ - Nghị định 168. Phiên bản 2.0 - Phần 1: trích lược theo hình râu
00:04:52

Trích lục bản đồ – Nghị định 168. Phiên bản 2.0 – Phần 2: trích lược tràn khung

Trích lục bản đồ - Nghị định 168. Phiên bản 2.0 - Phần 2: trích lược tràn khung

Truy vấn các đối tượng giao nhau giữa hai bảng

Để chọn các đối tượng từ Table B có giao nhau (intersect) với các đối tượng từ Table A, dùng hộp thoại ‘SQL Select’...
00:06:49

Tool biên tập bản đồ trên nền Mapinfo PnTm@p

Trích lục bản đồ - Nghị định 168. Phiên bản 2.0 - Phần 1: trích lược theo hình râu

BÀI VIẾT MỚI