Trang chủ Chưa được phân loại Cách dùng hàm Erase Outside

Cách dùng hàm Erase Outside

- Quảng cáo -

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử dụng đối tượng được chọn làm cơ sở để xóa. Phần của đối tượng đích không bị chồng lấp (nằm ngoài) bởi đối tượng chọn sẽ bị xóa.

Khi nào Erase Inside có hiệu lực: Erase Outside hoạt động được khi:

  • Một lớp có thể chỉnh sửa.
  • Đối tượng trong lớp có thể chỉnh sửa đó được đặt làm Target
  • Một đối tượng hoạt động như “cục tẩy” được chọn.
  • Cửa sổ Map chứa đối tượng đang hoạt động.

Cách sử dụng Erase Outside:

  1. Làm cho bảng có thể chỉnh sửa bằng cách làm sáng biểu tượng “Editable” trong cửa sổ Layer Control hoặc Explorer.
  2. Chọn các đối tượng cần xóa khỏi bảng có thể chỉnh sửa đó và chọn Spatial > Set Target.
  3. Chọn đối tượng (từ một bảng khác) sẽ xóa mọi thứ bên ngoài đối tượng “Target”.
  4. Chọn Objects > Erase > Erase Outside Target.


Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tính diện tích đa giác bằng SQL Select

Dưới đây là hình minh họa, có 3 đa giác trên lớp và mỗi đa giác có tên hoặc nhãn riêng. Cách...

Tìm các record có giá trị trùng lặp trong một cột

Tìm tất cả các bản ghi (record) trùng lặp trong một bảng, cho một cột nhất định và cách hiển thị các...

Chuyển đổi đối tượng văn bản thành nhãn trong Mapinfo

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN NÀY THỰC HIỆN TRÊN MAPINFO PHIÊN BẢN 64 bit, PHIÊN BẢN 32 bit THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ.

Tính chiều dài Line trên MapInfo bằng SQL Query

Trong ví dụ sau, có một lớp đường viền với nhiều line/polyline. Tôi sẽ trình bày cách tính độ dài của mỗi...

Cách cắt lớp với đa giác trên Mapinfo với Discover

Có một số lý do tại sao chúng ta cần cắt một bảng MapInfo: Tập dữ liệu lớn mất...