Between!

- Quảng cáo -

Khả năng của SQL Select trong MapInfo Pro bao gồm một toán tử rất tiện dụng để chọn các bản ghi giữa hai giá trị. Nếu bạn làm điều này, bạn có thể thấy nó thuận tiện hơn việc kết hợp các biểu thức “lớn hơn” và “nhỏ hơn”.
Lưu ý rằng phiên bản 64 bit của MapInfo Pro đã được sử dụng cho bài viết này nhưng Between hoạt động theo cách tương tự trong các phiên bản 32 bit.

Ví dụ 1: Chọn dữ liệu kiểu số
Chúng ta sẽ bắt đầu với một bảng Customers mà chúng ta có cột Age tuổi của khách hàng. Chúng tôi muốn chọn tất cả các khách hàng trong độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi.

Để thực hiện điều này, sử dụng một biểu thức như sau:
Age >= 35 And Age <= 55

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều tương tự bằng toán tử Beween:

Lưu ý rằng toán tử Between bao gồm các giá trị thấp hơn và cao hơn. Điều đó có nghĩa là nó bao gồm cả 35 và 55. Kết quả giống như biểu thức này:
Age >= 35 And Age <= 55

Dùng Between với kiểu dữ liệu DateTime

Ví dụ: TimeValue Between “2:00 AM” And “10:00 PM” là đúng nếu TimeValue >= “2:00 AM” và <= “10:00 PM”
Trong biểu thức trên lưu ý rằng “AM” và “PM” được hỗ trợ. Nếu dữ liệu của bạn được định dạng là 24 giờ, bạn có thể bỏ qua “AM” và “PM”.
TimeValue Between “02:00” And “22:00”

Kết thúc khoảng nửa đêm Đối với dữ liệu kiểu thời gian (time), có thể truy vấn các giá trị thời gian “bao quanh” nửa đêm. Ví dụ: giả sử bạn có cơ sở dữ liệu về các sự cố tội phạm và bạn muốn truy vấn tất cả các tội phạm đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 10:00 PM (tối) đến 2:00 AM (sáng).
CrimeTime giữa “10:00 PM” và “2:00 AM” là đúng nếu CrimeTime >= “10:00 PM” và <= “11: 59: 59.999” hoặc >= “12:00 AM” và <= “2:00 AM”
Và, như đã đề cập ở trên, có thể bỏ qua AM và PM theo hướng có lợi cho thời gian 24 giờ. Xem ví dụ dưới đây:Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tính diện tích đa giác bằng SQL Select

Dưới đây là hình minh họa, có 3 đa giác trên lớp và mỗi đa giác có tên hoặc nhãn riêng. Cách...

Tìm các record có giá trị trùng lặp trong một cột

Tìm tất cả các bản ghi (record) trùng lặp trong một bảng, cho một cột nhất định và cách hiển thị các...

Chuyển đổi đối tượng văn bản thành nhãn trong Mapinfo

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN NÀY THỰC HIỆN TRÊN MAPINFO PHIÊN BẢN 64 bit, PHIÊN BẢN 32 bit THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ.

Tính chiều dài Line trên MapInfo bằng SQL Query

Trong ví dụ sau, có một lớp đường viền với nhiều line/polyline. Tôi sẽ trình bày cách tính độ dài của mỗi...

Cách cắt lớp với đa giác trên Mapinfo với Discover

Có một số lý do tại sao chúng ta cần cắt một bảng MapInfo: Tập dữ liệu lớn mất...