Bài 7: Drawing Marker

- Quảng cáo -

Bài 1: Bắt đầu với lập trình Python QGIS
Bài 2: Thêm lớp Vector
Bài 3: Thêm lớp Raster
Bài 4: Làm việc với lớp Vector
Bài 5: Cách thêm/xóa trường và cập nhật giá trị thuộc tính
Bài 6: Thêm dữ liệu CSV
Bài 7: Drawing Marker
Bài 8: Vẽ Polyline và Polygon
Bài 9: Animate GPS Track
Bài 10: Đặt và tải lại nguồn dữ liệu bản đồ cơ sở (Basemap)

Python QMarker là một điểm trên bản đồ không phải là một tính năng điểm. Nó chỉ là một hình ảnh trên bản đồ có thể được sử dụng để đánh dấu một vị trí. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách vẽ một điểm đánh dấu trên khung vẽ bản đồ QGIS.

Trước khi vẽ điểm đánh dấu, chúng ta phải xác định khung vẽ bằng giao diện QGIS với biểu thức sau. Nếu không, điểm đánh dấu sẽ không hiển thị.

canvas=iface.mapCanvas()

Để vẽ một điểm đánh dấu, chúng tôi đang sử dụng lớp QssVertexMarker. Do đó, chúng ta cần tạo một điểm đánh dấu bằng cách sử dụng lớp vào khung vẽ.

m1 = QgsVertexMarker(canvas)

Sau khi tạo điểm đánh dấu, sau đó chúng ta có thể đặt vị trí đánh dấu bằng phương thức setCenter. Ngoài ra, màu sắc, biểu tượng và đường rộng của điểm đánh dấu có thể được tùy chỉnh với các phương thức khác như trong đoạn mã sau:

m1.setCenter(QgsPointXY(260,104))
m1.setColor(QColor(255,0, 0)) #(R,G,B)
m1.setIconSize(10)
m1.setIconType(QgsVertexMarker.ICON_X)
m1.setPenWidth(3)

Biểu tượng được sử dụng trong mã là X màu đỏ. Có một số loại biểu tượng có thể sử dụng:

  • ICON_BOX
  • ICON_CIRCLE
  • ICON_CROSS
  • ICON_DOUBLE_TRIANGLE
  • ICON_NONE
  • ICON_X

Nếu bạn muốn thay đổi biểu tượng, chỉ cần thay đổi loại biểu tượng trong dòng thứ tư với một loại ở trên. Biểu tượng trông giống như trong hình sau. Phải nhớ, mỗi khi bạn muốn tạo một điểm đánh dấu, một điểm đánh dấu mới phải được xác định bằng cách sử dụng lớp QssVertexMarker.

Loại biểu tượng đánh dấu

Cuối cùng, điểm đánh dấu có thể được ẩn và hiển thị bằng phương thức ẩn và hiển thị. Vì vậy, biểu thức sẽ như sau:

m1.hide() # to hide a marker
m1.show() # to show a marker

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
430Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài 14: Viết kịch bản xử lý

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến cách chạy các công cụ Processing cũng như cách xâu chuỗi các...

Bài 13: Tạo các hàm để tải các lớp GeoPackage

Hiện tại chúng ta đã từng sử dụng GeoPackages. Ví dụ: trong Tải một lớp vectơ, chúng tôi đã giới thiệu cách...

Bài 12: Sử dụng biểu thức để tính giá trị

Trong các bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến cách tạo các lớp vectơ, cách thêm các trường vào bảng...

Bài 11: Quản lý các lớp dự án (đổi tên và loại bỏ)

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thêm các lớp từ các tệp cũng như tạo các lớp...

Bài 10: Công cụ chuỗi xử lý (Chaining Processing)

Trong Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing), chúng ta đã khám phá những điều cơ bản của việc chạy các...