Bài 1: Hello world!

Bài 02: Tải 1 lớp vector
Bài 03: Xem các thuộc tính lớp vector
Bài 04: Tính năng lọc

Bất kỳ hướng dẫn lập trình kinh điển nào cũng bắt đầu bằng một ví dụ Hello world, vì vậy hãy cùng bắt đầu cách này !

Nếu bạn chưa mở được giao diện Python console, hãy làm ngay bây giờ: Plugins | Python console.

Python console là một giao diện dòng lệnh tương tác. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhập một dòng mã code và – một khi bạn nhấn Enter – mã code đó được thực thi.

Trong ví dụ về Hello world, ta sử dụng chức năng in để xuất văn bản “Hello world!”. Mã code tương ứng là:

 print("Hello world!")

Ta gọi hàm print với 1 tham số: văn bản text (còn được gọi là chuỗi string) có giá trị là “Hello world!”.

Khi bạn gõ lệnh này vào trường nhập của Python console, bạn sẽ thấy rằng nó hiển thị văn bản với các màu khác nhau. Đây được gọi là tô sáng cú pháp (syntax highlighting) và màu sắc giúp dễ dàng hơn để đảm bảo rằng những gì chúng ta gõ là chính xác. Ngoài ra, khi gõ dấu ngoặc đóng, nó làm nổi bật dấu ngoặc mở tương ứng. Điều này rất hữu ích, vì dấu ngoặc bị thiếu là một lỗi lập trình phổ biến.

Nếu bạn đã thấy một số mã Python trước đây, bạn có thể đã thấy các câu lệnh in như “Hello world!” không có dấu ngoặc. Cú pháp này không còn hợp lệ trong Python 3 nữa và sẽ gây ra lỗi: SyntaxError: Missing parentheses in call to ‘print’

Sau khi nhấn Enter, bạn sẽ thấy xuất ra Hello world! trong console:

Đây là những điều cơ bản khi sử dụng Python console và cách thực hiện một hàm với tham số chuỗi.

Bình luận bằng Facebook Comments