Mạng Xã Hội

1,010ThíchThích
435Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

KÊNH YOUTUBE

Video thumbnail
Forest GIS: Định vị ảnh vệ tinh đến đến khu vực/ địa bàn quan tâm/quản lý nhanh nhất
00:53
Video thumbnail
Forest GIS Basemap
02:00
Video thumbnail
Forest GIS: QGIS - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày trên QGIS
01:09
Video thumbnail
Forest GIS: Mapinfo - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày
01:44
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Thêm hàng loạt Basemap trong QGIS
01:21
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Kiểm tra báo cáo DBR
01:35
Video thumbnail
Forest GIS -Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo tháng trên QGIS
02:01
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Tải và chạy
01:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 trên Mapinfo theo ngày và theo Polygon tự vẽ
04:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 theo ngày trên Mapinfo
05:02
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo NGÀY- THÁNG - QUÝ trên Mapinfo, QGIS
05:06
Video thumbnail
Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 THEO NGÀY trên Mapinfo và QGIS
05:50
Video thumbnail
PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên QGIS
05:04
Video thumbnail
Portable PXTsoftPBS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 trên QGIS
03:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft-Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 theo ngày trên Mapinfo
02:58
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo theo tháng (2016 - nay)
04:02
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo & QGIS
03:32
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P2)
00:57
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P1)
00:35
Video thumbnail
ToolPXTsoft: Chuyển đổi Shape (*.shp) sang Mapinfo Tab (*.tab)
01:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo lưới bay cho Flycam
01:27
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Chuyển đổi *shp sang *tab
03:48
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Gộp dữ liệu bản đồ trên Mapinfo
02:49
Video thumbnail
[FREE]: PXTsoft FRMS Convert - Chuyển đổi dữ liệu bản đồ, chuyển đổi font cho FRMS 4.0 dạng Excel
02:45
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 của Shape file (*.shp), Mapinfo table (*.tab)
04:50
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo (Phiên bản mới)
05:57
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo
04:58
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Excel Convert
01:25
Video thumbnail
Cài đặt các thông số của máy in PDF trong Mapinfo
00:46
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Đánh nhãn
02:13
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập nhiều lớp
04:31
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập 1 lớp
04:03
Video thumbnail
PXTsoft Kẻ khung lưới
03:47
Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản mới 2022
02:42
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo số liệu lấy từ bản đồ
03:24
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo số liệu nhập bằng tay
02:26
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo hướng từ trái sang phải - từ phải sang trái
02:37
Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản cập nhật.
04:37
Video thumbnail
PXTsoft.Taluy: Tool vẽ taluy trên Mapinfo
03:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo cấu trúc bảng (table) theo mẫu bảng (table) có sẵn
01:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Biên tập bản đồ giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ,... rừng
02:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Tạo cấu trúc table Lập Bản Đồ Lâm Sinh
04:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
04:52
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016 - 11566-2016
08:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Gộp lô, đối tượng bản đồ theo thuộc tính
03:03
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo lưới không gian
01:51
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo điểm point theo khoảng cách
02:05
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
02:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Trích xuất tọa độ, chiều dài và góc chuyển vị của đường (line)
02:56
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Cập nhật tọa độ điểm X, Y từ cột dữ liệu
00:20

PyQGIS

Bài 14: Viết kịch bản xử lý

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến cách chạy các công cụ Processing cũng như cách xâu chuỗi các...

Bài 13: Tạo các hàm để tải các lớp GeoPackage

Hiện tại chúng ta đã từng sử dụng GeoPackages. Ví dụ: trong Tải một lớp vectơ, chúng tôi đã giới thiệu cách...

Bài 12: Sử dụng biểu thức để tính giá trị

Trong các bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến cách tạo các lớp vectơ, cách thêm các trường vào bảng...

Bài 11: Quản lý các lớp dự án (đổi tên và loại bỏ)

Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến việc thêm các lớp từ các tệp cũng như tạo các lớp...

Bài 10: Công cụ chuỗi xử lý (Chaining Processing)

Trong Bài 7: Chạy công cụ xử lý (Processing), chúng ta đã khám phá những điều cơ bản của việc chạy các...

MẸO

Cách tính kích thước tệp tin DAT của bảng MapInfo

Đối với tính toán kích thước tệp tin theo các kích thước kiểu dữ liệu của cột sau đây:

Cách mở tệp CSV trên Mapinfo

Mapinfo hỗ trợ các loại dữ liệu khác nhau bao gồm CSV. CSV là một tệp được phân tách (dấu phẩy, tab...

MI di chuyển Snaps Nodes

Giới thiệuMapInfo có một tùy chọn để di chuyển hoặc định hình lại các đối tượng khác được chụp vào đối tượng...

MI Pack Table

Giới thiệuKhi các đối tượng đã bị xóa khỏi bảng MapInfo, các mục trống sẽ được lưu trong bảng (cho mục đích...

LẬP TRÌNH MAPBASIC BẰNG VÍ DỤ

Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cửa sổ bản đồ và thực hiện một số thao tác với nó. Các...

Chủ đề 8: Lập trình với hộp thoại tiêu chuẩn

Hộp thoại có mặt trong hầu hết các chương trình. Cung cấp cho người dùng: Tùy chỉnh quá trình...

Chủ đề 7: Menu ngữ cảnh

Menu ngữ cảnh là một phương tiện thuận tiện của giao diện người dùng, tăng tốc đáng kể công việc với ứng...

Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có

Chỉnh sửa menu: Thêm hoặc xóa menu tùy chỉnh dưới dạng một mục trong menu hiện có; Thêm hoặc...

Chủ đề 5: Tạo menu

Chương 2: Xây dựng giao diện Để người sử dụng có thể sử dụng chương trình, cần tạo ra...

TOOL

MAPBASIC CĂN BẢN

Cái nhìn đầu tiên về MapBasic

Nếu bạn đã sử dụng MapInfo thì có lẽ bạn biết rằng có một ngôn ngữ lập trình có tên là MapBasic...

Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản...

Bài 2: Tạo menu với MapBasic

Hầu hết ứng dụng MapBasic sẽ bắt đầu bằng cách thêm một số lệnh menu vào Menu MapInfo chính. Sau đó, ứng...

Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào… MapBasic có thể rất đơn giản. Xem xét chương trình...

Bốn câu hỏi điển hình khi viết ứng dụng MapBasic

Các vấn đề điển hình mà các nhà phát triển MapBasic đang gặp phải là gì ? Họ đấu tranh nhiều nhất...

MAPBASIC NÂNG CAO

Hàm FileOpenDlg() trong MapBasic

Hàm FileOpenDlg() không thực sự mở tệp, thay vào đó hàm cung cấp cho người dùng tùy chọn mở tệp. Hàm này...

Hàm FileSaveAsDlg() trong MapBasic

Giống như hàm FileOpenDlg(), FileSaveAsDlg() có bốn đối số chuỗi: đường dẫn mặc định, tên mặc định, loại tệp và dấu nhắc...

Lấy danh sách thư mục & thư mục con bằng Mapbasic và Windows API

Hàm GetFileList mà bạn có thể sao chép vào Project của MapBasic (lưu ý: cần sao chép các phần: delarations, type, defines…)

Bài 4: Dialog nâng cao trong MapBasic

Cách dễ dàng nhất để thêm các tùy chọn bổ sung vào các ứng dụng MapBasic là chuyển từ việc sử dụng...