Biên tập tự động tất cả trong 1

PnTm@p là công cụ biên tập bản đồ “N in 1” chạy trên nền Mapinfo, hoàn toàn tự động thực hiện các công việc sau:

 1. Tự động xác định khổ giấy biên tập, dựa trên:
  • Đối tượng bản đồ
  • Tỷ lệ bản đồ
  • Mẫu (template)
 2. Tự động biên tập cắt (nhiều) lớp bản đồ đã chọn
 3. Tự động kẻ khung, lưới, đánh nhãn lưới
 4. Tự động tạo các dòng tiêu đề, dòng tỷ lệ bản đồ
 5. Tự động tạo các cột ký
 6. Tự động tạo các chú dẫn
 7. Tự động tạo viền đối tượng bản đồ
 8. Tự động tạo nhãn
 9. Tự động tạo Workspace
 10. Tự động tạo Layout
Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start