Hướng dẫn tải ảnh bản đồ về Mapinfo

Bước 1: Chọn 1 đối tượng để có thể định vị trên Google, Bing, Yahoo, OpenStreetMap,…

Bước 2: Chọn Bien tap PnTm@p —> Tai anh ban do ve Mapinfo

Bước 3: Các thao tác trên giao diện tải ảnh:

  • Nguồn: Chọn nguồn (máy chủ) từ vài chục server trên thế giới:

  • Rê bản đồ: giữ nút phải chuột
  • Phóng to, thu nhỏ bản đồ: lăn nút giữa chuột hoặc chỉnh ở ô 
  • Vẽ vùng bản đồ cần tải ảnh về Mapinfo: dùng Alt + nút trái chuột.

Mẹo: Muốn tải ảnh có mức zoom lớn và vùng bản đồ lớn, thực hiện như sau:

– Zoom bản đồ ở mức zoom nhỏ
– Vẽ vùng bản đồ cần tải ảnh về
– Zoom bản đồ lên mức cần tải
– Chọn  để tải ành về Mapinfo
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu chọn vùng bản đồ quá lớn + mức zoom quá lớn thì ảnh tải về có dung lượng khá lớn nên thời gian tải về lâu hơn, yêu cầu cấu hình máy tính tương đối mạnh.

  • Thư mục lưu ảnh: Chọn 
  • Chọn  thực hiện tải ảnh về Mapinfo.

 

Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start